CPA – cost per acquisition

CPA står for Cost Per Acquisition (eventuelt action) og kan oversettes til kost per konvertering på norsk.

Hva er CPA?
CPA er en vanlig KPI (nøkkeltall) innenfor digital markedsføring som forteller deg hvor mye du betaler per konvertering.

“Konvertering” bestemmer du selv hva er, men er normalt et kjøp, en opprettet kundekonto/profil, nedlasting, innsendt skjema eller lignende.

Eksempel og hvordan regne ut CPA
Kampanjen for de nye jakkene våre som vi kjørte på Instagram kostet 40 000 kr og førte til 100 salg. CPA er 40 000 / 100 = 400 kr. Altså betalte vi 400 kr i markedsføringskostnad per solgte jakke.

CPA = Markedsføringskostnad / antall konverteringer

Kan du bruke det i en setning?
“Dette går ikke lenger, Maria! CPA-en vår på Facebook er på 900 kr, og produktet koster jo bare 300 kr! Vi må gjøre noen grep for å få CPA-en lavere!”Relaterte ord og begreper: CPC, CTR, PPC, CPM, CTA