Bokhylla

Oppsummering og key takeaways fra bøker jeg har lest.


Prediction Machines

Prediction Machines er skrevet av økonomer med en veldig edruelig holdning til ny teknologi, og jeg har lyst til å dele mine 8 største “takeaways” herfra.