KPI – Key performance indicators

KPI er nøkkeltallindikator på norsk

Hva er KPI?

KPI står for Key Performance Indicators og brukes for å velge ut de viktigste nøkkeltallene for å avgjøre om noe går bra eller dårlig. Når man bestemmer seg for et eller flere KPI-er, kan man evaluere ytelsen til noe, enten det er en annonse, kampanje, en avdeling eller bedrift.

Eksempel på KPI

For å bedømme hvor bra en markedsføringskampanje går, kan man velge seg ut noen KPI-er, som for eksempel:

Når man starter markedsføringskampanjen kan man sette opp rapporter slik at man kan følge med på disse KPI-ene, slik at man kan følge med på hvor bra/dårlig kampanjen går.

Poenget med å fokusere på disse nøkkeltallene er å velge de viktigste tallene man vil følge med på som man mener er viktigst for å måle suksess.

Hvis det viktigste med kampanjen er at den fører til salg i nettbutikken din, vil det være et av KPI-ene, og viktigere enn f.eks andre måltall som rekkevidden eller frekvensen til kampanjen.


Relaterte ord og begreper: CTR, CPC