CTR: Click through rate

Hva er CTR?
CTR står for click through rate, eller klikkfrekvens, på norsk. Det er et vanlig begrep innen annonsering, som beskriver hvor mange prosent av de som ser en annonse som klikker på den.

En høy CTR/klikkfrekvens kan indikere at en annonse er relevant for målgruppen du viser den til, og motsatt kan en lav CTR bety at den treffer dårlig og bør byttes.

Eksempel
100 personer så annonsen din og 3 personer klikket. CTR = 3%

Hva er vanlig CTR?
CTR-en vil naturligvis variere ut fra hvor annonsen vises, størrelse, plassering, bilde, tekst osv, men som en tommelfingerregel bør man som regel kunne forvente seg mellom 0.3% og 0.7% CTR for vanlige display-annonser.

En analyse fra 2018 fra Wordstream av over 14 000 annonsekontoer viste en gjennomsnittlig CTR på Google Display Network på 0.46%.


Relaterte ord og begreper: CPC