CPC: Cost per click

CPC står for Cost per Click
CPC betyr kost per klikk på norsk

Hva er CPC?
CPC står for Cost per click, eller kost per klikk på norsk, og er et viktig begrep innen annonsering. Tallet forteller oss hvor mye vi betaler per klikk vi får fra en annonse eller kampanje.

Eksempel
I kampanjen vi kjørte på Facebook brukte vi 10 000 kr og fikk 1 000 klikk. Kost per klikk er derfor 10 000 / 1 000 = 10 kr.

Hva er vanlig CPC?
En analyse fra 2018 fra Wordstream av over 14 000 annonsekontoer viste en gjennomsnittlig CPC på 0.63$ (6.5 kr i skrivende stund) på Google Display Network.


Relaterte ord og begreper: CTR, PPC