CPM – cost per mille

CPM står for Cost Per Mille og betyr kost per tusen på norsk

Hva er CPM?
CPM er en vanlig KPI (måltall) for å vurdere hvor dyrt/billig det er å annonsere et sted, ettersom den forteller deg prisen for å kjøpe 1000 annonsevisninger.

CPM = (kostnad for kampanjen / visninger) x 1000
Du kan også bruke en CPM-kalkulator for å enkelt regne ut prisen.

Eksempel
Kampanjen vi kjørte på Facebook kostet 20 000 kr. Annonsene fikk 400 000 visninger. CPM-en for kampanjen er 50 kr.

Utregning: (20 000 / 400 000) x 1000 = 50

Hva er vanlig CPM?
Prisen vil variere veldig fra plattform til plattform, og avhenger av en rekke faktorer. For eksempel er det naturlig å betale en høyere CPM-pris for store annonser med god synlighet, kontra små annonser som er mindre synlige.

For sosiale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn er det vanlig å se CPM-priser på mellom 30-80 kr, men kan naturligvis være høyere og lavere avhengig av annonseformat, målgrupper og andre faktorer.

For å illustrere hvor stor prisforskjell det er på ulike annonseformater: Via Google Ads kan man kjøpe både søkeordsannonser, såkalt SEM-annonsering, eller display-annonser gjennom Google Display Network.

Topdraw, et digitalt markedsføringsbyrå, delte resultatene fra sine egne kunder i 2021, som viste at gjennomsnittlig CPM via Google Display Network var på ca 30 kr, mens snittet for søkeordsannonsene var på nesten 400 kr.


Relaterte ord og begreper: CPC, CTR, PPC