Hvilke formater fungerer best på LinkedIn i 2023?

Publisert

Notater på videoen “how to get clients on LinkedIn in 2023” med Chris Walker og Ryan Stewart.

Hovedpoeng

  • Video får ikke flere visninger på LinkedIn vs tekst, men verdien av at folk ser videoen din gjør videoformatet langt mer verdifullt, gir deg mer kredibilitet og er vanskeligere å kopiere
  • Ignorer derfor antall visninger (impressions), og fokuser heller på faktisk påvirkning eller resultater
  • Fremfor å bevege deg fra kanal til kanal og forsøke å finne “den neste” plattformen, bruk tiden på å lage godt innhold på et sted du føler du treffer målgruppen din, og gjør det konsekvent over tid.

Chris Walker forteller om at da han startet å publisere videoer på LinkedIn tilbake i 2019, så var det ikke automatisk et bedre format enn tekst, snarere dårligere. Han kunne få hundrevis av reaksjoner (kommentarer, likes etc) på en tekst-publisering, men typ 10-20 på en video.

Noe av grunnen til at han valgte å satse videre på video var at han så at andre lett kunne kopiere det han publiserte, f.eks kun oversette teksten hans direkte til andre språk, og stjal autoritet fra ham på den måten. Med video fikk han et innhold og en kredibilitet som vanskelig lot seg kopiere.

Chris mener at LinkedIn ikke prioriterer video, at han fremdeles kan publisere en tekst-oppdatering og få ca 3x rekkevidde av en video. Grunnen til at han likevel gjør det er fordi han mener verdien av at folk ser en 4-5 minutters lang video av det han forteller versus å kun lese enkel kopierbar tekst er betydelig høyere.

Hvis man ignorerer “impressions” og ser på faktisk påvirkning, er video på et helt annet nivå mtp kredibilitet og autoritet fremfor tekst.

Ang å satse på andre kanaler enn LinkedIn, f.eks TikTok:

Nei, det er ikke viktig. Det som er viktig er å finne riktig budskap og kommunikasjonsstrategi mot din målgruppe, ikke bare jakte neste trendy plattform. Vis at du kan levere godt innhold over tid på en plattform du føler er riktig for ditt publikum før du beveger deg videre.

Publisert