ICE-rammeverket

Publisert

ICE er et populært rammeverk for å raskt og enkelt prioritere prosjekter, tester og tiltak. Man vurderer både potensiell effekt, realisme og ressursbruk. Man setter en score fra 1-10 på tre variabler, og får en totalsum man kan bruke for å prioritere riktig. Jo høyere score, jo høyere bør prosjektet/tiltaket prioriteres.

ICE score = Impact x Confidence x Ease
Kan også summeres: Impact + Confidence + Ease
Eller bruke gjennomsnitt: (Impact + Confidence + Ease) / 3

Fordelen med ICE er at det er veldig enkelt å komme i gang med, lett å forstå og sørger for rask prioritering. Det er derfor populært innen for eksempel growth hacking og CRO, hvor man trenger et rammeverk som lar teamet jobbe og eksperimentere i et høyt tempo.

Variablene i ICE-rammeverket

Impact
Forventningen om hvor stor effekt testen vil ha på målsetningen. Hvor stor effekt vil dette ha for oss totalt sett om dette blir suksessfullt gjennomført? Vil det bidra i betydelig grad til flere kunder, lavere churn eller andre viktige KPI-er?
Score: 1 = veldig liten effekt. 10 = svært stor effekt

Confidence
Hvor realistisk man tror det er at det kan gjennomføres suksessfullt. Har vi data til å underbygge at dette kan ha effekt? Hvis man for eksempel har testet en lignende idé tidligere med suksess, vil det gi grunnlag for en høyere confidence-score. I tillegg kan vi vektlegge egen intuisjon og magefølelse.
Score: 1 = Svært lite realistisk. 10 = veldig realistisk

Ease
Hvor ressurskrevende er det å implementere dette?
Score: 1 = Svært ressurskrevende. 10 = Veldig lite ressurskrevende.

Eksempel

Vi later som at vi er en nettbutikk som forsøker å skaffe flere kunder, og lurer på hva de skal prioritere.

TiltakImpactConf.EaseScore
Tilby Vipps som betalingsløsning982144
Bygge en chat-bot45240
Lage pop-up hvor man kan melde seg på nyhetsbrev588320

La oss se på to av dem:

Tilby Vipps som betalingsløsning:
Impact (9): Denne vil implementeres på en av butikkens aller mest kritiske steder, nemlig checkouten. I dag har vi kun faktura som betalingsmetode, og vi tror at Vipps potensielt vil kunne gi en betydelig økning i konverteringsgraden i checkouten vår og derfor kunne føre til en stor økning i antall kunder. Vi gir den en veldig høy score på 9.

Confidence (8): Vi kan se på hva andre store nettbutikker gjør, og vi ser at de fleste allerede har implementert Vipps. Vi har lest intervjuer og studier som viser at Vipps som betalingsmetode kan øke konverteringsgraden betydelig. Vi er selv glad i løsningen, og har tro på at det kan fungere. Vi gir det en høy score på 8.

Ease: (2) Å implementere Vipps vil kreve betydelig utviklingsarbeid på plattformen vår, og vi må forhandle en partneravtale med dem samt sørge for omfattende testing før vi tør å lansere den. Vi gir en lav score på 2.

Lage en pop-up for å samle e-poster:
Impact (5): I dag har vi ikke mulighet til å kommunisere nyheter og tilbud til noen andre enn våre eksisterende kunder. Det at besøkende i nettbutikken kan legge igjen e-posten sin for å motta varsling vil potensielt kunne føre til flere kunder i fremtiden. Vi gir en middels score på 5.

Confidence (8): Vi ser nesten alle andre nettbutikker aktivt forsøker å bygge nyhetsbrevlister og har sett mange eksempler på hvor lukrativt dette kan bli om det gjøres riktig over tid.

Ease (8): Det finnes mange billige og enkle verktøy vi kan bruke for å raskt teste ut dette.

Resultat
I dette eksempelet ville man prioritert å starte med å implementere en pop-up for å samle e-poster, ettersom det har en bedre balanse mellom potensiell effekt og ressursbruk vs Vipps. Det betyr ikke at man ikke skal gjøre Vipps-prosjektet, men at det ville kommet som et steg 2.

Variasjoner og alternativer til ICE

ICE-rammeverket kan tilpasses slik det passer deg og ditt team. Som nevnt i innledningen kan man velge hvilken score-modell man bruker, om man f.eks vil bruke gjennomsnittet av de tre variablene for å få en score mellom 1-10.
Hva du legger i de ulike variablene kan du også modifisere.

Dersom ICE ikke passer deg kan du sjekke ut alternative rammeverk:

Publisert