Hvordan se hvilke byer trafikken din kommer fra i Google Analytics

Publisert

Det å vite hvilke byer trafikken din kommer fra kan være veldig verdifullt for å danne seg et bedre bilde av hvem dine besøkende er. I Google Analytics er dette superlett:

Steg 1: Gå til Audience > Geo > Location

Steg 2: Sannsynligvis har du trafikk fra mange ulike land. Hvis vi ønsker å se på trafikk fra byer i Norge, trykker du på “Norway”.

Steg 3: Her får du først en oversikt over hvilke fylker trafikken din kommer fra. Ønsker du å se byer, trykker du på “city” i menyen under kartet.

Hva nå?


Nå har du en oversikt over hvilke byer dine besøkende kommer fra, men hva om du ønsker mer informasjon, som f.eks hvilke sider folk fra Oslo besøker? La oss trykke oss inn på Oslo:

Herfra kan du benytte knappen “secondary dimension”, som lar oss se på ulike data tilknyttet Oslo.

Hvis vi ønsker å finne ut hvilke sider besøkende fra Oslo har vært på, kan vi gå til Behavior > Page.

Da får vi en pen og pyntelig oversikt over hvilke sider folk fra Oslo har besøkt:

Lek deg gjerne rundt med valgene du har i secondary dimension for å grave enda dypere i hva som kjennetegner de ulike besøkende. Alternativt kan du også opprette et eget segment for å få enda bedre innsikt.

Publisert